Regulamin zakupów

Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż detaliczną książek i materiałów dydaktycznych prowadzi Fundacja Świadomego Rozwoju z siedzibą w Warszawie ul. Wojdyńska 46E, zwana dalej Fundacją.

2. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy kupna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

3. Ceny podane na stronie są cenami brutto, a sprzedawane książki i materiały są wolne od wad.

Zasady

1. Zamówienie można złożyć przez stronę internetową, mailem lub skontaktować się z Fundacją telefonicznie.

2. Przyjęcie zamówienia złożonego na stronie potwierdzane jest przez Fundację mailem.

3. Fundacja realizuje dostawy zamówień Pocztą Polską, kurierem UPS lub poprzez paczkomaty INPOST. Możliwy także jest odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Fundacji, po telefonicznym ustaleniu terminu.

4. Koszt zamówienia zależy od od liczby zamówionych książek oraz wybranej przez Klienta formy dostawy i podawany jest po ostatecznych ustaleniach z Klientem.

5. Umowę kupna uważa się za zawartą po opłaceniu zamówienia przez Klienta.

6. Płatności można dokonać przelewem na konto Fundacji lub przy odbiorze osobistym zapłacić gotówką.

7. Wysyłka następuje następnego (roboczego) dnia po wpłynięciu opłaty na konto Fundacji.

8. Prosimy o sprawdzenie stanu paczki przy odbiorze.

Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja, która chroni dane Klientów zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

2. Składając zamówienie na stronie internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie adresu email. Po potwierdzeniu decyzji o zakupie Klient udostępnia dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia:
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu (możliwość szybszej komunikacji oraz dla przewoźników)
– ew. dane do faktury

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich brak uniemożliwi realizację zakupu.

4. Klient ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

5 Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie. (art.17 ust.2 RODO). W tym celu prosimy o kontakt z Fundacją na mail: kontakt@fundacjasr.org. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakie było wykonywane przed cofnięciem zgody.

6. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO, macie prawo wnieść skargę do organu nadzoru w rozumieniu RODO.

7. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usługi. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa ,w tym przepisami o rachunkowości.

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem firm umożliwiających realizację celu (hosting, biuro księgowe) lub instytucji upoważnionych z mocy prawa.

9. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.