wzajemny szacunek i zrozumienie

Marzy nam się świat oparty na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
Dlatego zanosimy metodę Porozumienie bez Przemocy
(PbP z ang. Nonviolent Communication) do szkół i domów.

Jak to robimy?

Współpracujemy z chętnymi szkołami i przedszkolami wspierając wdrażanie PbP w ich codzienne życie. Organizujemy spotkania i szkolenia dla kadry, oferujemy coaching, wspieramy w codziennej pracy.
Oferujemy otwarte zajęcia z PbP i Mindfulness dla nauczycieli, rodziców i innych osób.

Wspieramy działania mające na celu wymianę między osobami używającymi PbP i Mindfulness z dziećmi i młodzieżą. Pomagamy takim osobom spotkać się, skontaktować, rozpocząć wspólne działanie. Angażujemy się w wydarzenia, które wspierają wymianę doświadczeń.

Tworzymy i angażujemy się w projekty związane z PbP, Mindfulness w obszarze edukacji.

Ludzie fundacji

Aleksandra Gołaszewska (d. Bagińska)

zamarzyła jej się szkoła oparta na wartościach, które niesie PbP i między innymi po to, aby zrealizować to marzenie powołała Fundację Świadomego Rozwoju. Aktualnie pełni funkcję Prezesa. Z wykształcenia psycholog. Swoją pasję do Porozumienia bez Przemocy czerpała od takich trenerów jak: Marianne Gothlin, Nada Ignatovic, Miki Kashtan, Eva Rambala, Ian Petay, Monica Reu, Anna Mills, Ewa Orłowska. Akredytowany facylitator programu EP. Stworzyła i opiekuje się stroną www.nvc.info.pl. W życiu prywatnym mama Kacpra i Marty. W Fundacji prowadzi m.in zajęcia “Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą” oraz organizuje i koordynuje projekty.

Grażyna Gołaszewska

sympatyk metody PbP, jest członkiem Zarządu Fundacji. Pomaga w organizacyjnym i logistycznym życiu Fundacji. Wspiera nas w wydawaniu książek, czytając wersje pośrednie i proponując poprawki. Dzieli się pomysłami, które pomagają nam w codziennym funkcjonowaniu. Reprezentuje nas w Komisji Dialogu Społecznego do spraw Edukacji. Mama, babcia marząca o szkole opartej na wartościach PBP dla swoich wnuków.

Agnieszka Rzewuska – Paca

certyfikowna trenerka PbP, podejścia którym żyje na co dzień ona i jej rodzina. Marzy o szkole, w której brane byłyby pod uwagę potrzeby wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców. Dlatego wspiera działania Fundacji, jako Członek Zarządu. Bez ustanku zgłębia PbP pod okiem czołowych światowych trenerów do tej pory m.in. u Marshalla Rosenberga, Miki Kashtan, Marianne Gothlin, Nady Ignatovic, Evy Rambali, Pernille Plantener czy Kaya Runga. Rozwojem osobistym zajmuje się od 10 lat, w tym jako trenerka od pięciu lat, z pasją dzieląc się PBP z innymi, szczególnie rodzicami. Prywatnie szczęśliwa żona i mama 6-letniego Jaśka i 3-letniej Zuzi. Podróżniczka – wraz z mężem w 8 miesięcy objechała świat www.roundtheworld.pl.

Anna Dominika Kwiatkowska

absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa. Metodę Porozumienia bez Przemocy integruje ze swoim życiem od 2008r. Uczyła się PBP między innymi na rocznym kursie u certyfikowanej trenerki Anny Mills oraz na warsztatach u takich trenerów jak Nady Ignjatovic z Serbii, Sabine Geiger, Roxy Manning. Empatię praktykuje w życiu codziennym i w pracy zawodowej. Jest akredytowanym facylitatorem programu Essential Peacemaking Women&Men (program dla kobiet i mężczyzn). W Fundacji jako wolontariuszka prowadzi zajęcia oparte na PBP oraz wspiera nas swoją znajomością języka polskiego, czyniąc nasze ogłoszenia zrozumiałymi dla Polaków.

Tomasz Bagiński

wolontariusz, trener, coach, mediator akredytowany facylitator programu EP. Propaguje metodę Kręgów Naprawczych. W Fundacji prowadzi zajęcia oparte na PbP – w szczególności dotyczące konfliktów czy sytuacji mediacyjnych. Prowadzi grupę ćwiczącą metodę Kręgów Naprawczych. Jako jedyny w Polsce ukończył dwa spotkania dla facylitatorów Kręgów Naprawczych prowadzone przez Dominica Bartera.

Ewa Orłowska

nauczycielka uważności (mindfulness), certyfikowana trenerka PbP, mediatorka. Specjalizuje się w treningu Mindfulness oraz PbP dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Od ponad 25 lat praktykuję zen i elementy mindfunless, od ponad 10 lat aktywnie zajmuję się PbP. W pracy wykorzystuję także wnioski płynące z najnowszych badań nad mózgiem neuroplastycznością. Wynika z nich, że w każdym wieku możemy wprowadzić zmiany nawyków i podnieść jakość swojego życia. W Fundacji prowadzi warsztaty i współtworzy programy.

Joanna Nowicka

trenerka, mediatorka, coach i praktyk w idei NVC. Od kilkunastu lat zajmuje się rozwojem osobistym w różnych aspektach i bezpośrednim wpływem postawy na jakość życia, a odkąd jest mamą 7 letniej Lili, szeroko pojętym rozwojem w sferze świadomości rodzicielskiej, ideą Nonviolent Communication, The Work i Rodzicielstwa Bliskości, które praktykuje i upowszechnia.

W Fundacji można ją spotkać na naszych wakacyjnych wyjazdach. A sam o sobie mówi:
„Ważne jest dla mnie dzielenie się i wzbogacanie życia innych, inicjuję więc przestrzeń dla rodziców i mentorów, pragnących świadomie budować bezpieczną pełną miłości więź z Dzieckiem. Spotkania i warsztaty dla osób potrzebujących wspólnoty by wspierać się, dzielić doświadczeniem i inspirować w pielęgnowaniu relacji opartych na głębokim porozumieniu. Poza konceptem dobra i zła jest przestrzeń – Przestrzeń Porozumienia – tam prawdziwie się spotykamy”.

Porozumienie bez przemocy

„W życiu szukam współodczuwania, przepływu między sobą a innymi ludźmi opartego na wzajemnym dawaniu z otwartym sercem”.

– Marshall B. Rosenberg –
twórca Porozumienia bez Przemocy

Wyobraź sobie, że potrafisz nawiązać głębokie i ciepłe kontakty z ludźmi na których Ci zależy. Nie rezygnując z siebie.

Wyobraź sobie, że mówisz to co myślisz i czujesz tak, że inni przyjmują to ze zrozumieniem.

Wyobraź sobie, że przestaje cię gnębić wstyd i poczucie winy, a wewnętrzny krytyk staje się twoim sprzymierzeńcem.

Brzmi jak sen? Dla nas to rzeczywistość.

Porozumienie bez Przemocy (PBP) to podejście pokazujące w jaki sposób żyć w harmonii ze sobą i innymi, tworząc z ludźmi ciepłe i autentyczne relacje. Z tego powodu nazywane jest też Empatyczną Komunikacją albo Językiem Serca.

PBP czerpie z tradycji Gandhiego i jego „zasady nie stosowania przemocy”. Zasada ta opisuje taki stan otwartości na drugiego człowieka, w którym w miejsce złości czy przemocy pojawia się zrozumienie i współczucie. Ten rodzaj nastawienia umożliwiają konkretne narzędzia i praktyki oferowane przez PBP:

  • Praktyka słuchania siebie i innych z otwartością i empatią.
    Oznacza to świadomą rezygnację z wyuczonych schematów – osądzania i krytykowania. W zamian pojawia się miejsce na prawdziwe zrozumienie i wynikający stąd autentyczny kontakt – coś, za czym jako ludzie tęsknimy.
  • Praktyka mówienia o swoich uczuciach i potrzebach (wartościach) w szczery i otwarty sposób, bez obwiniania ani krytyki.

Narzędzia i praktyki, które oferuje PBP, pozwalają zobaczyć świat i siebie w pozytywnym świetle. Pokazują i uczą też, jak być bardziej skutecznym w zabieganiu o to, na czym nam zależy. Dlatego PBP to nie tylko metoda komunikacji, lecz sposób życia – w zgodzie ze sobą i z innymi.

Przykladowe obszary, w jakich można wykorzystywać PBP:

– Budowanie trwałych relacji opierających się na empatii i szczerości.
– Zrozumienie uczuć i potrzeb – zarówno własnych, jak i innych ludzi.
– Radzenie sobie z trudnymi emocjami (złość, lęk, wstyd).
– Mediacje – rozwiązywanie konfliktów w sposób, który odbudowuje i wzmacnia relację między stronami oraz przynosi trwałe rozwiązania.
– Odzyskiwanie poczucia wpływu na własne życie oraz dokonywanie wyborów w zgodzie ze sobą.
– Odwaga bycia sobą – skuteczne proszenie, odmawianie z troską o innych, radzenie sobie z oczekiwaniami wobec siebie i przychodzącymi od innych ludzi.

Stosowanie zasad i narzędzi Porozumienia Bez Przemocy wspiera wszelkiego rodzaju społeczności i może być wykorzystywane między innymi w:

  • Związkach i rodzinie:

– Budowanie pozytywnych i trwałych relacji opierających się na empatii i szczerości.
– Wychowywanie dzieci w poczuciu własnej wartości, potrafiących zatroszczyć się o własne potrzeby uwzględniając jednocześnie potrzeby innych.
– Unikanie nieporozumień i znajdowanie wspólnych rozwiązań konfliktów.

  • Organizacjach:

– Budowanie pozytywnych i trwałych relacji zawodowych.
– Poprawa efektywności działania organizacji przez usprawnianie komunikacji, zwiększanie otwartości pracowników oraz ich umiejętności dawania i przyjmowania szczerego feedbacku.

  • Szkołach, przedszkolach oraz pozostałych placówkach wychowawczych i opiekuńczych:

– Budowanie przez wychowawców autorytetu opartego na szacunku.
– Przekazywanie dzieciom pozytywnych wartości oraz wzmacnianie w nich pozytywnej motywacji do działań, które wychowawca uważa za wartościowe.
– Wspieranie samodzielności dzieci i budowania w nich poczucia własnej wartości.
– Wspieranie wychowawców w ich pracy, szczególnie w trudnych sytuacjach.

  • W służbie zdrowia – szpitalach, przychodniach itp. – jako narzędzie wspierajace nawiązywanie kontaktu z pacjentami i wsparcie ich w powrocie do zdrowia.
  • Więzieniach i innych jednostkach penitencjarnych – przy wykorzystaniu sprawiedliwości naprawczej
  • Pracy indywidualnej służącej rozwojowi osobistemu – codzienna praktyka empatycznego słuchania oraz uważności na siebie i innych.

Porozumienie bez Przemocy zostało stworzone przez dra Marshalla B. Rosenberga, amerykańskiego psychologa, światowej sławy działacza na rzecz pokoju i założyciela Centrum Porozumienia bez Przemocy. Obecnie podejście to jest stosowane na całym świecie, w tym przez mediatorów ONZ. W 2006 roku Marshall Rosenberg uzyskał nagrodę Bridge of Peace.

Od angielskiej nazwy tej metody – Nonviolent Communication – pochodzi często używany skrót NVC.

Więcej informacji o Porozumieniu bez Przemocy i warsztatach:

strona międzynarodowej organizacji PBP

strona z warsztatami PBP w Polsce

Empatia

filmy w języku angielskim