Zgoda na zakup materiałów

Administratorem danych osobowych wskazanych w dobrowolnej zgodzie na ich przetwarzanie, wyrażonej poniżej, jest Fundacja Świadomego Rozwoju z siedzibą przy ul. Wojdyńskiej 46E, w Warszawie(kod pocztowy:03-289), tel.:504 254 654, adres e-mail: kontakt@fundacjasr.org wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 000340891
Celem przetwarzania danych jest realizacja wysyłki zamówionego towaru.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania. Ma prawo przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W celu realizacji praw należy wysłać wiadomość e-mail z podanego adresu e-mail na adres kontakt@fundacjasr.org lub w formie pisemnej pocztą na adres Fundacji.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem firm umożliwiających realizację celu (hosting, biuro księgowe) lub instytucji upoważnionych z mocy prawa.

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich(POZA ue) lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub żądania usunięcia danych. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania wysyłki..