Udzieliliśmy patronatu pierwszej wizycie w Polsce Dominica Bartera z Brazylii – twórcy metody Kręgów Naprawczych i współpracownika Organizacji Edukacyjno-Kulturalnej Narodów Zjednoczonych .

Dzięki pomocy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ponad 60 osób mogło dowiedzieć się na czym polega proponowana przez Dominica metoda oparta o zasady Sprawiedliwości Naprawczej i kierująca się wartościami NVC .

Kręgi Naprawcze (Restorative Circles) to, systematyczne podejście prowadzi społeczności do świadomego wyboru ich systemu sprawiedliwości – aktywnie przeciwdziałając oraz zmniejszając poczucie wyrządzonej krzywdy oraz dając wszystkim zaangażowanym osobom możliwość doświadczenia w życiu i w praktyce potęgi nie używania przemocy.

W czasie jednodniowego spotkania uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób metoda ta ewoluowała i w jaki sposób możliwa jest do zastosowania w różnych aspektach życia jednostki oraz wspólnoty. Poznaliśmy kluczowe elementy metody i uczyliśmy się poprzez doświadczenie zilustrowane przykładami z życia. Nową wiedzę wypróbowywano na własnych przykładach, odkrywając to co dla nas wszystkich wspólne