Język Serca w pracy z dziećmi i młodzieżą · 12 lutego · Warszawa

Szczegółowe informacje To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.W czasie warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności empatycznego reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Poznają podstawy Porozumienia bez...

SWR- System wewnętrznej Rodziny · 9-11 marca · Warszawa

Wprowadzenie do terapii systemowej dr. Richarda Schwartza http://www.dialogue-unlimited.com/images/ulotki/SWR_Warszawa_03_2018.pdf Jak będziemy to robić? W czasie warsztatu bazujemy przede wszystkim na: Prowadząca: Cena: 800 zł;  para, rodzina, osoby z tej samej...