Kręgi Naprawcze są społecznościowym procesem wspierającym ludzi w konfliktach. Rozwinięty został w połowie lat 90-tych w biednych brazylijskich dzielnicach. Wprowadzenie do Kręgów Naprawczych będzie miało charakter interaktywny – będa to dwa dni prezentacji oraz nauki przez doświadczenie, które pozwolą zapoznać się z tym podejściem do sprawiedliwości.

Dominic Barter zaprezentuje przegląd podstawowych elementów systemu sprawiedliwości i bazujących na nim Kręgów. Skoncentrujemy się na przebiegu i praktyce tego procesu oraz jego zastosowaniu w różnych rodzajach konfliktów: od nieporozumień rodzinnych, konfliktów grupowych, szkolnych, napięć w miejscu pracy, napięć społecznych po zachowania przestępcze.
Poprzez eksplorację kluczowych pojęć metodą krok-po-kroku oraz z użyciem przykładów z życia, uczestnicy poznają oraz przećwiczą sposoby przekazywania ich własnym społecznościom i instytucjom.

DOMINIC BARTER
Dominic Barter jest rozpoznawalny w wielu krajach jako pionier naprawczego podejścia do konfliktu. W obszarze sprawiedliwości naprawczej działa od ponad 20 lat, rozwijając empatyczne technologie społeczne, które promują dialog i partnerstwo. W połowie lat 90-tych współtworzył Kręgi Naprawcze, praktykę opartą o społeczność, służącą dynamicznemu zaangażowaniu jej w w konflikty. Praktyka kręgów wykuta została w przestępczych dzielnicach kontrolowanych przez gang w Rio de Janeiro. Dominic zaadaptował Kręgi Naprawcze do nagradzanych krajowych projektów brazylijskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Stanowego Wydziału Edukacji. Pracując ze społecznościami, sądami, aktywistami i rządami przy konfliktach cywilnych oraz w edukacji, wspierał rozpowszechnianie Kręgów w Brazylii i w 40 innych krajach. W 2016 roku jego praca została uznana uchwałą Krajowej Rady Sprawiedliwości o wprowadzeniu sprawiedliwości naprawczej w sądach na szczeblu federalnym.

W 2010 roku Dominic opracował oraz koordynował projekt Przywracania dialogu dla Ministerstwa Edukacji Stanu Rio, a następnie system naprawczy używany w znanych zakładach karnych dla nieletnich aresztowanych w Rio. Opracował i nadzorował program mediacji dla prewencyjnych jednostek policji, a także został zaproszony jako specjalista do Stałej Grupy ds. Polubownych Metod Rozwiązywania Konfliktów w Sądzie Najwyższym w Rio. Dominic pełnił również funkcję prezesa zarządu międzynarodowego Centrum Porozumienia bez przemocy (CNVC) oraz członka międzynarodowej rady doradczej czasopisma Sprawiedliwość Naprawcza (Restorative Justice). Założył sieć CNVBrasil i dotarł z Porozumieniem bez przemocy do wielu tysięcy ludzi w całym kraju poprzez wydarzenia i projekty społeczne realizowane dzięki innowacyjnemu procesowi solidarności gospodarczej zwanego Współodpowiedzialnością Finansową.

W 2015 r. wygłosił przemówienie inaugurujące na piątej co półrocznej konferencji US National Association Community and Restorative Justice (NACRJ) na Florydzie.

Dominic pracował również jako nauczyciel w szkole z dziećmi w wieku od 8 do 17 lat. Obecnie pracuje w Espaço Beta – innowacyjnym liceum opartym na inteligencji relacyjnej.

WŁĄCZANIE WSZYSTKICH (INCLUSION) I FINANSE
Wszystkich uczestników zapraszamy do Współodpowiedzialności finansowej za to wydarzenie – to praktyka zaproponowana przez Dominica w celu świadomego utrzymania systemów, projektów i wydarzeń bez ograniczania uczestnictwa dla osób z mniejszym dostępem do pieniędzy.

To wydarzenie nie jest obciążone opłatą, nie jest też darmowe. W czasie trwania warsztatu podzielimy się informacjami o wszystkich kosztach wydarzenia, sposobach utrzymania osób, które je współtworzą oraz projektach, w jakie są zaangażowane. Potem opiszemy prosty mechanizm wnoszenia wkładu finansowego na pokrycie kosztów, wsparcie osób tworzących to wydarzenie oraz projektów przez nich realizowanych. Prosimy o datki w gotówce – nie będziemy mieć możliwości obsługiwania kart kredytowych. Następnie obliczymy jaka kwota została zebrana i powiadomimy o tym grupę. Kolejnym krokiem będzie podzielenie uzbieranej kwoty pomiędzy wszystkie osoby uczestniczące w organizacji wydarzenia, korzystając z procesu kręgu, którego celem będzie troska o materialne dobro wszystkich zaangażowanych. Ci, którzy potrzebują wsparcia finansowego w pokryciu kosztów transportu czy innych, umożliwiających obecność na wydarzeniu, wezmą udział w uproszczonej wersji tego samego procesu, aby zatroszczyć się o wydatki, które w innym przypadku mogłyby stanowić ograniczenia dla ich uczestnictwa.

Czas i miejsce:
Zajęcia odbędą się w Warszawie. Dokładny adres zostanie podany w mailu potwierdzającym Twoją rezerwację.
Spotkanie odbędzie się 1-2 lutego 2020 roku w godzinach 10:00-18:00

Rejestracja:
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz: https://forms.gle/qUy9YmLu9qiQGeja7