W ciągu dwóch dni zajęć:
– poznasz genezę Kręgów Naprawczych i założenia tego procesu
– dowiesz się, z jakich kroków proces ten się składa
– przećwiczysz prowadzenie poszczególnych elementów procesu Kręgów Naprawczych
– zastanowisz się, jak założyć system Kręgów Naprawczych, tzn. jak zrobić z niego stały sposób reagowania na konflikty w twoim miejscu życia czy pracy.

Czym są Kręgi Naprawcze?
Metoda Kręgów Naprawczych jest procesem do rozwiązywania konfliktów w społecznościach, grupach ludzi żyjących lub współpracujących ze sobą. Pośród wielu podejść do rozwiązywania konfliktów Kręgi Naprawcze urzekają swoją prostą formą połączoną z jakością dialogu i zdefiniowanymi krokami.
Wszystko, co niezbędne do poprowadzenia procesu, mieści się na kartce A4, a sam proces może być z powodzeniem poprowadzony przez kilkuletnie dziecko. Ogromną siłą Kręgów jest zaproszenie do rozwiązania konfliktu osób zaangażowanych bezpośrednio (w tradycyjnym rozumieniu: sprawca i ofiara) oraz wszystkich osób dotkniętych sprawą pośrednio, których zdanie zwyczajowo nie jest brane pod uwagę.

Kręgi Naprawcze to spotkania, które:
– polegają na odzwierciedlającym słuchaniu tym samym oferują każdemu uczestnikowi możliwość wypowiedzenia się i bycia usłyszanym
– odkrywają leżące u podstaw konfliktu potrzeby lub problemy
– wspierają całościowe i przejrzyste rozwiązania, które posuwają uczestników w kierunku zaspokojenia ich potrzeb, odnowienia i umocnienia danej społeczności.

Stosowanie Kręgów, ponieważ daje receptę na prosty, przejrzysty i zdefiniowany sposób reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych, przyczynia się do:
– wzrostu zaufania wewnątrz społeczności
– obniżenia poczucia stresu
– ułatwienia współpracy i rozluźnienia atmosfery w codziennym życiu.

Dzięki Kręgom dostępna staje alternatywa dla systemu kar będąca równocześnie praktycznym sposobem realizacji idei Sprawiedliwości Naprawczej.

Kręgi Naprawcze to doskonałe narzędzie dla mediatorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców, liderów, pracowników HR odpowiadających za wspieranie ludzi w trudnych sytuacjach w firmie.

Więcej?
Proces dialogowy w Kręgach jest oparty na Porozumieniu bez Przemocy, a sednem Kręgów jest empatia. Więcej o Porozumieniu np. na stronach: www.cnvc.org lub www.nvc.info.pl, a o samych Kręgach Naprawczych na: www.restorativecircles.org lub www.fundacjasr.org.

Ola Gołaszewska-Bagińska – z wykształcenia psycholog, z zamiłowania trener. Od 9 lat aktywnie propaguje metodę Porozumienia bez Przemocy w Polsce (prowadzi i organizuje szkolenia oraz wydaje książki). Jest akredytowaną facylitatorką programu Esencje Kobiecości i Męskości oraz Certyfikowanym Trenerem NVC. OD 2010 roku jest zaangażowana w praktykę i propagowanie metody Kręgów Naprawczych. Wspiera szkoły i przedszkola we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy – pracuje zarówno z dorosłymi zaangażowanymi w pracę placówki, jak i z dziećmi i ich rodzicami.
Oferuje warsztaty, coaching, wsparcie w konflikcie, superwizje. Pracuje indywidualnie, wspierając ludzi w sytuacjach trudnych, konfliktowych lub tych, którzy poszukują sposobów na praktykę i integrację NVC. Jest współwydawcą książek o tematyce związanej z Porozumieniem bez Przemocy.
Założona przez nią Fundacja Świadomego Rozwoju propaguje empatyczną komunikację od 2010 roku. Ola jest mamą 14-letniego Kacpra i 12-letniej Marty.

Termin: 9 i 10 listopada 2019
Miejsce: Szkoła Dzika – Szkoła Demokratyczna w Tychach, ul. Jaroszowicka 100

Koszt:
:: przy wpłacie do 15 października: 400 zł
:: płatność po 15 października: 450 zł

Po potwierdzeniu mailowym prosimy o wpłaty na konto:
Fundacja Dzika
31 1090 1652 0000 0001 4270 1333
tytuł wpłaty: Kręgi Naprawcze.

Informacje i zgłoszenia: szkoladzika@gmail.com