Kręgi Naprawcze to spotkania, które:
oferują każdemu uczestnikowi możliwość wypowiedzenia się i bycia usłyszanym (nazywamy to odzwierciedlającym słuchaniem – chodzi o sytuację, w której np. przez parafrazę upewniamy się, czy zrozumieliśmy to, co zostało powiedziane zgodnie z intencjami tego, kto mówił), odkrywają leżące u podstaw konfliktu potrzeby lub problemy, wspierają całościowe i przejrzyste rozwiązania, które posuwają uczestników w kierunku zaspokojenia ich potrzeb, odnowienia i umocnienia danej społeczności.

Stosowanie Kręgów daje szansę na proste i przejrzyste reagowanie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, pozwala na zobaczenie problemu z różnych perspektyw (to jak „wycieczka wokół góry” – góra z każdej strony wygląda inaczej…)
Dla kogo warsztat pogłębiający?

Warsztat przeznaczony jest dla osób które znają proces Kręgów Naprawczych, i CHCĄ:
– poczuć się pewnie w roli facylitatora,
– nabrać wprawy poprzez kolejne ćwiczenia w grupie osób o podobnym lub większym doświadczeniu,
– poznać proces KN głębiej, wnikając w istotę różnych jego elementów,
– dostać odpowiedzi na nurtujące pytania,
– pogłębiać praktykę NVC w kontakcie z innymi bez mówienia o NVC,
– przygotować się do pracy z wykorzystaniem KN w swojej społeczności, miejscu pracy, rodzinie,
– podnieść swoje umiejętności wspierania innych w sytuacji konfliktu,
– wyostrzyć swoje umiejętności obserwacji, identyfikacji uczuć i potrzeb, formułowania próśb empatii, śledzenia procesu, jasności podejmowanych decyzji,
– popracować Porozumieniem w nieco mniej łzawy i uduchowiony sposób 😉
– pomóc w budowie społeczności facylitatorów która będzie gotowa odpowiadać na sytuacje konfliktowe Kręgami Naprawczymi.

Jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w warsztatach wprowadzających? Sprawdź tutaj: http://filomata.com.pl/index.php?strona=5201

Podczas trzech dni warsztatu pogłębiającego planujemy:
– przypomnienie istoty każdego kroku w procesie,
– ćwiczenie każdego kroku w procesie (krąg otwarcia, krąg naprawczy, krąg zamykający, krąg dla facylitatora),
– kilka demonstracji zastosowania procesu,
– suchą praktykę umiejętności „tłumaczenia” używanego w KN,
– sesje pytań i odpowiedzi,
– symulacje ustawiania systemu KN,
– dobrą atmosferę :–))

Kiedy?
29-31 stycznia 2018:

Gdzie?
GLIWICE, ul. Bojkowska 20a, Siedziba FILOMATY, tel. 322707665

Koszt udziału:
– opłata uczestnictwa – 620 zł.
– para, rodzina, osoby z tej samej instytucji – 550 zł.
– osoby, które brały już udział w płatnych warsztatach w FILOMACIE – 530 zł.

Jak się zapisać?

Jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia: http://filomata.com.pl/formularz/formularz.html
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia: http://filomata.com.pl/index.php?strona=5409

Chcesz dowiedzieć się więcej?
roces dialogowy w Kręgach jest oparty na Porozumieniu bez Przemocy, a sednem Kręgów jest empatia. Więcej o Porozumieniu np. na stronach: Filomaty oraz: www.cnvc.org lub www.nvc.info.pl, a o samych Kręgach Naprawczych na: www.restorativecircles.org lub www.fundacjasr.org.

Prowadzenie warsztatu:
Zajęcia poprowadzi Tomek Bagiński – absolwent Wydziału Psychologii UW, trener, coach, mediator, ojciec i mąż. Porozumienia bez Przemocy używa w życiu codziennym. Uczył się PbP i mediacji w nurcie Porozumieniaod trenerów z USA, Polski, Serbii, Szwecji. Jako trener pracuje od 2004 roku – głównie z grupami biznesowymi. Pasjonuje się metodą Kręgów Naprawczychi propaguje ją od roku 2010. Ukończył trening dla facylitatorów tego podejścia prowadzony przez jego twórcę – Dominika Bartera. Prowadził tzw. grupę ćwiczeniową Kręgów. O Tomku więcej na jego stronie:www.baginski.consulting lub Fundacji Świadomego Rozwoju:www.fundacjasr.org.

Tomek Bagiński tak mówi o swoich powodach działania:

KN są dla mnie esencją praktycznego stosowania PBP (NVC). Od kilku lat stosuję je w praktyce realizując warsztaty, prezentacje, grupy ćwiczące i interwencje. Wszystkie te działania mają być kolejnym krokiem realizacji mojego marzenia: żeby każde miejsce (szkoła, przedszkole, firma, sąd, rodzina) które chce odpowiadać na konflikty pokojowo i oparciu o sprawiedliwość naprawczą- mogło z tego skorzystać. W tym celu chcę dzielić się informacją o KN i tworzyć społeczność facylitatorów, którzy będą stanowili realny zasób, z którego będzie można czerpać do interwencji i systemowego działania. Zapotrzebowanie na ludzi z umiejętnościami odnajdywania się w sytuacji konfliktu rośnie. KN mogą być twoim jedynym, podstawowym lub jednym z wielu narzędzi czy podejść do odpowiadania na konflikt. Jeśli znasz już podstawy, chcesz wiedzieć i potrafić więcej, zapraszam.

Masz pytania? Napisz do nas:
szkolenia@filomata.pl