Czym są Kręgi naprawcze?

Kręgi Naprawcze są sposobem rozwiązywania konfliktów w społecznościach, grupach ludzi żyjących lub współpracujących ze sobą. Wśród wielu podejść do rozwiązywania konfliktów Kręgi Naprawcze urzekają swoją prostą formą połączoną z jakością dialogu i przejrzystymi krokami.

Ogromną siłą Kręgów jest zaproszenie do rozwiązania konfliktu osób zaangażowanych bezpośrednio (w tradycyjnym rozumieniu: sprawca i ofiara) oraz wszystkich osób dotkniętych sprawą pośrednio, których zdanie zwyczajowo nie jest brane pod uwagę.

Kręgi Naprawcze to spotkania, które:
– oferują każdemu uczestnikowi możliwość wypowiedzenia się i bycia usłyszanym (nazywamy to odzwierciedlającym słuchaniem – chodzi o sytuację, w której np. przez parafrazę upewniamy się, czy zrozumieliśmy to, co zostało powiedziane zgodnie z intencjami tego, kto mówił) ,
– odkrywają leżące u podstaw konfliktu potrzeby lub problemy,
– wspierają całościowe i przejrzyste rozwiązania, które posuwają uczestników w kierunku zaspokojenia ich potrzeb, odnowienia i umocnienia danej społeczności.

Stosowanie Kręgów daje szansę na proste i przejrzyste reagowanie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, pozwala na zobaczenie problemu z różnych perspektyw (to jak „wycieczka wokół góry” – góra z każdej strony wygląda inaczej…)

Kręgi naprawcze przyczyniają się do:
– wzrostu zaufania wewnątrz grupy (społeczności)
– obniżenia poczucia stresu,
– ułatwienia współpracy i rozluźnienia atmosfery w codziennym życiu.

Kręgi mogą być alternatywą dla systemu kar i równocześnie praktycznym sposobem realizacji idei Sprawiedliwości Naprawczej. Doprowadzają do sytuacji, kiedy ludzie chcą coś naprawić, zrozumieć, zobaczyć i usłyszeć a z własnej wewnętrznej motywacji, nie ze strachu przed karą.

W czasie warsztatów:
– poznasz genezę Kręgów Naprawczych i założenia tego procesu,
– dowiesz się, z jakich kroków proces ten się składa.
– przećwiczysz prowadzenie poszczególnych elementów procesu Kręgów Naprawczych,
– zastanowisz się, jak z systemu Kręgów Naprawczych zrobić stały sposób reagowania na konflikty w Twoim miejscu życia czy pracy.

Dla kogo?
Kręgi Naprawcze to doskonałe narzędzie dla mediatorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców, liderów, pracowników HR odpowiadających za wspieranie ludzi w trudnych sytuacjach w firmie.

Kiedy?
25-26 listopada 2017r. (sobota-niedziela)
25 listopada: godz. 10.00 – 18.00 (z godzinną przerwą na lunch)
26 listopada: godz. 9.00 – 16.00

Gdzie?
GLIWICE, ul. Bojkowska 20a, Siedziba FILOMATY, tel. 322707665

Koszt udziału: 420 zł
Informację dotyczącą zniżek znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Jak się zapisać?

Wpełnij formularz zgloszenia, dostępny na naszej stronie: http://filomata.com.pl/formularz/formularz.html

Prowadzenie warsztatu:
Zajęcia poprowadzi Tomek Bagiński – absolwent Wydziału
Psychologii UW, trener, coach, mediator, ojciec i mąż.

Szczegółowe informacje: http://filomata.com.pl/index.php?strona=5201